meer criteria

VERHUREN ZONDER ZORGEN

 

VDV VAN DER VEKEN 


1. Kennismaking I Oriënterend gesprek
2. Objectieve Waardebepaling conform aan de marktsituatie
3. Waardebepaling toetsen aan de verwachtingen I Evaluatie Haalbaarheid
4. Start van de samenwerking I Verhuuropdracht
5. Aanvraag wettelijk verplichte keuringen en/of attesten
6. Fotografie
7. Start Verhuur
Internet: Hebbes, Vlan, Zimmo, Immoweb, VDV Van der Veken
Print media: De Zondag, De Immokrant, De Weekkrant,...
Paneel
8. Bezichtigingen :
Steeds op afspraak I Geen open deur
Kandidaten ontvangen vooraf het dossier
Bezichtiging steeds persoonlijk mét 100 % begeleiding !
9. Verslag aan de opdrachtgever I Solvabiliteitsonderzoek
10. Opmaak Verhuurovereenkomst I ondertekening
11. Plaatsbeschrijving laten opmaken en registreren met huurovereenkomst
12. Sleutel overdracht I Nutsvoorzieningen

Verhuring: 1 maand netto huur excl. 21% BTW = 1,21 maand huur

In samenwerking met WWW.SYNDICUSDIENSTEN.BE


A. Administratief beheer:
Huurder wijzen op verplichtingen bv. brandverzekering
Behandelen van klachten van de huurder
Jaarlijkse huurindexatie
Controle en staat van bevinding bij uittrede, weergave en verrekening waarborg
B. Financieel beheer
Innen van de huurgelden en doorstorten op een vaste datum
Aangetekend aanmanen bij wanbetaling
Jaarlijkse afrekening opstellen van nutsvoorzieningen en/of mede-eigendom (syndicus)
Budgetbewaking
C. Technisch beheer:
Initiëren en bewaken van het onderhoud van technische installaties
Opvolgen wettelijke verplichtingen en keuringseisen (rookmelders,…)
Uitvoeren van (dringende) herstellingen door vakbekwame specialist
Opname van meterstanden en/of calorimeters
D. Juridisch beheer:
Huurovereenkomsten conform vigerende wetgeving
Gratis juridisch eerstelijnsadvies via gespecialiseerde advocaten
Dossieropstelling bij gerechtelijke procedure
Indienen verzoekschrift volgens art. 1344 Ger. Wetboek
Kosten rolrecht inbegrepen
Verschijning vredegerecht met verzoek tot uitdrijving

Huurbeheer: 5% op netto huur excl. 21 % BTW  


Bij leegstand is er uiteraard geen enkele beheervergoeding verschuldigd. Dit is een extra motivatie om het pand zo snel mogelijk te verhuren.
Waarborg tegen huurinsolventie, huurschade, huurderving en juridische bijstand mogelijk !

René Van der Veken

Jelle de Brauwer